NHÀ HÀNG COCO Á

LE NGOC HAN, HAI BA TRUNG, HANOI

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2019

Địa điểm: Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm vi: Thiết kế & thi công

Diện tích: 490 m2

Phân loại: Nhà Hàng

Nhóm thực hiện: Cao Lan Anh, Nguyễn Hà Phan, Đõ Thế Duy.