La Cantinetta restaurant

Dự án Soleil Ánh Dương, Đà Nẵng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2018

Địa điểm: Soleil Ánh Dương, Đà Nẵng

Phạm vi: Thiết kế

Diện tích: 450 m2

Phân loại: Nhà Hàng

Liên danh tư vấn: An Duy Interior – Nhà Vàng

Nhóm thực hiện: Nguyễn Duy Hải , Nguyễn Hà Phan, Hoàng Văn Đạt