THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2019

Địa điểm: Quảng Bình

Phạm vi: Thiết kế Concept

Phân loại: Chung cư, trung tâm thương mại

Nhóm thực hiện: Đức Nguyễn, Lê Văn Trường, ….