Trụ sở ACC-25

Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2017

Địa điểm: Đường Phạm Văn Bạch, Quận Tân Bình, TP.Hồ CHí Minh

Phạm vi: Thiết kế kiến trúc

Phân loại: Trụ sở văn phòng

Nhóm thực hiện: Đức Nguyễn, Lê Văn Trường, ….