Trung tâm tổ chức sự kiện Lake view Trường Chinh

Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

Thời gian: 2016

Địa điểm: Trường Chinh, Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Phạm vi: Thiết kế Phương án kiến trúc

Phân loại: Nhà Hàng

Nhóm thực hiện: Đức Nguyễn